Besluit langdurige zorg

Laatste update: 1 juli 2021

Op 1 januari 2015 is de financiering van de langdurige zorg gewijzigd. De AWBZ is opgevolgd door de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz), de WMO 2015 en de Jeugdwet. Delen uit de AWBZ zijn daarnaast ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, dit betreft vooral de thuiszorg. De Wlz regelt de zorg voor degene die langdurig, voor de rest van het leven, op zorg is aangewezen. De Wlz is sinds 1 januari 2015 in de plaats gekomen van de AWBZ. De lichtere vormen van zorg zijn uit de AWBZ gegaan.

De omvang van de dekking van de langdurige zorg, de indicatie, de verzilveringsvormen en de rechten en plichten van aanbieders en verzekerden wordt bepaald in de Wet, het onderliggende Besluit langdurige zorg en de Regeling langdurige zorg.

De Wlz regelt de zorg voor de mensen die voor de rest van hun leven zijn aangewezen op zorg. Hoe dit geregeld moet worden door de uitvoerende overheidsinstanties en binnen welke kaders, staat beschreven in het Besluit Langdurige Zorg.

Meer informatie over 'Besluit langdurige zorg'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.