Regeling langdurige zorg

Laatste update: 27 november 2019

Voor de meest kwetsbare mensen met een langdurige –relatief constante- zorgvraag is na de ontmanteling van de AWBZ, de Wet Langdurige Zorg in werking getreden. Ook wel Wlz-zorg genoemd. Hier vind je meer informatie over de wet, het besluit en de regeling en waar aan gedacht moet worden als op basis van de Wlz, zorg en/of begeleiding aangeboden wordt.

Op 1 januari 2015 is de financiering van de langdurige zorg gewijzigd. De AWBZ is opgevolgd door de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz), de WMO 2015 en de Jeugdwet. Delen uit de AWBZ zijn daarnaast ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, dit betreft vooral de thuiszorg. De Wlz regelt de zorg voor degene die langdurig, voor de rest van het leven, op zorg is aangewezen. De Wlz is sinds 1 januari 2015 in de plaats gekomen van de AWBZ. De lichtere vormen van zorg zijn uit de AWBZ gegaan.

De omvang van de dekking van de langdurige zorg, de indicatie, de verzilveringsvormen en de rechten en plichten van aanbieders en verzekerden wordt bepaald in de Wet, het onderliggende Besluit langdurige zorg en de Regeling langdurige zorg. De Wlz regelt de zorg voor de mensen die voor de rest van hun leven zijn aangewezen op zorg. Hoe dit geregeld moet worden door de uitvoerende overheidsinstanties en binnen welke kaders, staat beschreven in het Besluit Langdurige Zorg.

De regeling Langdurige Zorg beschrijft het kader van zorgprofiel, indicatiestelling, eigen bijdrage en financiering vanuit de Wet Langdurige Zorg. De volgende uitgangspunten gelden binnen de regeling:

  1. Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op zorg uit de Wlz als hij aan de voorwaarden voldoet die daarvoor gelden. De Wlz is een volksverzekering.
  2. Er is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen. Een verzekerde moet aan de toegangscriteria van de Wlz voldoen. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Toegang tot Wlz zorg‘.
  3. De inhoud van de verzekerde zorg in de Wlz is wettelijk bepaald. Op de pagina ‘Wlz-kompas‘ staat een overzicht.
  4. Uitgangspunt is dat de verzekerde de zorg krijgt die zoveel mogelijk aansluit bij zijn persoonlijke behoeften.
  5. Een indicatie geeft recht op zorg in een Wlz-instelling of thuis. De cliënt bepaalt zoveel mogelijk zelf waar en hoe hij zorg krijgt. Hij kan kiezen uit verschillende leveringsvormen thuis of in een instelling. Meer informatie staat op de pagina ‘Leveringsvormen‘.
  6. De Wlz wordt feitelijk uitgevoerd door zorgkantoren. De zorgkantoren hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor voldoende en goede zorg inkoopt bij zorgaanbieders én de persoonsgebonden budgetten (pgb) regelt. Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat de verzekerde de Wlz-zorg kan krijgen waarop hij is aangewezen. Kijk voor meer informatie over zorgkantoren op de website van Zorgverzekeraars Nederland/Zorgkantoren.
  7. De verzekerde betaalt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van de leveringsvorm, zijn inkomen en zijn sociale situatie. De eigen bijdrage betaalt de verzekerde aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Meer informatie over de eigen bijdrage staat op de website van het CAK

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk voor een aantal GGZ profielen een Wlz indicatie aan te vragen. Bij documenten vindt u meer informatie over deze profielen.

Meer informatie over 'Regeling langdurige zorg'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.