Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

Laatste update: 27 november 2019

De Wet Bopz geeft de mogelijkheid om patiënten die door een stoornis van hun geestvermogens een gevaar vormen voor zichzelf of anderen, onder dwang op te nemen in een psychiatrisch ziekenhuis, psychogeriatrisch verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ook biedt de wet mogelijkheden om deze mensen, als zij eenmaal onder dwang zijn opgenomen, in de instelling aan dwangbehandeling en andere vormen van dwang te laten ondergaan.

De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (hierna Wet BOPZ) zal op 1 januari 2020 vervangen worden door een tweetal nieuwe wetten, namelijk de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijke gehandicapte cliënten (Wzd).

Meer informatie over de nieuwe wetgevingen vind u onder het thema Wet –en Regelgeving op het Kennisplein.

Meer informatie over 'Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.