Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Laatste update: 2 april 2021

Het wetsontwerp Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Dit betekent dat een nieuwe zorgaanbieder zich, voordat hij begint met zorgverlening, moet melden. De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is. De Wtza bevat een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. Met nieuwe zorgaanbieders worden bedoeld zorgaanbieders die na inwerkingtreding van de Wtza beginnen met het verlenen van zorg als bedoeld in de Wkkgz (Wlz– of Zvw zorg).

Zorgaanbieders kunnen dus verplicht zijn om een toelating aan te vragen als de grens van 10 zorgverleners wordt overschreden. Een uitzondering (qua termijn) is gemaakt voor bestaande zorgaanbieders van Wlz-zorg of Zvw-zorg die eerst geen toelating nodig hadden, maar dit vanwege de overschrijding van het aantal zorgverleners ineens wel verplicht zijn.

Deze zorgaanbieders moeten binnen zes maanden nadat zij verplicht zijn geworden een toelating aan te vragen, de toelating daadwerkelijk hebben aangevraagd. Er bestaat ook nog een overgangsperiode. Bestaande zorgaanbieders die op grond van de Wtzi geen toelating nodig hebben en op grond van de Wtza wel, krijgen een termijn van twee jaar om de toelating aan te vragen. Deze termijn geldt ook voor zorgaanbieders die onder de Wtzi van rechtswege een toelating hebben en vallen onder de werking van de Wtza .

De Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) gaat 1 januari 2022 in.

Meer informatie over 'Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.