16de Algemene Ledenvergadering BVKZ

Geplaatst op: 20 juni 2019

Op 18 juni 2019 heeft de ALV plaatsgevonden in Amersfoort. Hoewel de opkomst beperkt was, was het een informatieve en interactieve bijeenkomst. Er zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest:

Er is een toelichting gegeven op de stand van zaken PGB 2.0: PGB-site en portal en de PGB-agenda. Ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van persoonsvolgende bekostiging, contracteerbeleid, budgetten en arbeidsmarktproblematiek zijn aan de orde geweest.

Vervolgens is een toelichting gegeven op de voortgang van het strategisch plan BVKZ 2019-2021 en het project Facilitering transitie cliëntperspectief en organisatieontwikkeling. Er is een eerste blik gegeven op de inrichting van het kennisplein op de ledensite van BVKZ met de ambitie om het kennisplein de volgende ALV aan de leden te presenteren. Leden die documenten (handreikingen, protocollen etc.) hebben opgesteld en met andere leden willen delen via het kennisplein van BVKZ, kunnen dit aan BVKZ laten weten.

De aanwezige leden hebben ingestemd met de notulen van ALV december 2018 en hebben decharge aan bestuur en directie gegeven op het gevoerde beleid 2018.

Instemming op het advies van de kascommissie om deze op te heffen, is doorgeschoven naar de volgende ALV omdat er nog een aantal zaken uitgezocht moeten worden.

Voor alle te bespreken onderwerpen was informatie beschikbaar gesteld in de vorm een ALV-boekje dat per mail naar alle leden is gestuurd. Leden die deze informatie gemist hebben en alsnog het ALV-boekje wensen te ontvangen, kunnen contact opnemen met info@bvkz.nl o.v.v. ALV-boekje.

Tenslotte heeft het bestuur aangegeven dat ze op zoek zijn naar extra bestuursleden ter uitbreiding van het bestuur. Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via info@bvkz.nl. Het profiel en de procedure hiervoor zal in een van onze nieuwsbrieven bekend gemaakt worden.

BVKZ is er voor en door de leden en het verenigingsbureau neemt graag kennis van onderwerpen en issues waarmee leden geconfronteerd worden, zaken waar we allemaal van kunnen leren en wensen en behoeften die invulling zouden kunnen zijn voor themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en/of klankbordgroepen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.