Aanvulling op nieuwsbericht en Q&A Maatregel pgb wooninitiatieven

Geplaatst op: 21 juli 2020

Deze week is na zeer lang aandringen vanuit BVKZ eindelijk duidelijkheid gekomen over de wijze waarop PGB wooninitiatieven ondersteund worden bij de problemen waarmee zij te kampen hebben vanwege de coronacrisis. BVKZ heeft teleurgesteld gereageerd op het gepubliceerde beleid. De beloofde compensatie voor de “zorghelden aan de frontlinie” blijft uit.

BVKZ is van mening dat de ondersteuning vanuit VWS de facto in veel gevallen geen ondersteuning is. In het beste geval betekent dit het in leven houden op de absolute ondergrens waarbij geen spoor terug te vinden is van de uitgesproken waardering voor de bovenmatige inzet voor kwetsbare mensen in de samenleving. Van de beloofde compensatie voor omzetderving veroorzaakt door corona, is niets overgebleven. De “ondersteuning” behelst alleen het “in leven houden” van de zorgvoorziening waarbij de betrokken zorgverleners (vaak inwonend, die de zorg in moeilijke omstandigheden, veelal zonder alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen hebben voortgezet) financieel zwaar getroffen worden. In tegenstelling tot gecontracteerde verpleeg-instellingen (vaak evenzeer private instellingen), is compensatie voor PGB gefinancierde verpleeginstellingen nu van de baan. In plaats daarvan komt een tegemoetkomingsregeling met onduidelijke voorwaarden, waarmee zorgkantoren organisaties kunnen (niet zullen) helpen om de continuïteit van zorg voor hun cliënten te waarborgen, als die in het gedrang komt vanwege corona. In de ogen van BVKZ: voorkomen dat een organisatie failliet gaat, maar haar aan een financieel zijden draadje “in leven houden”. Deze betreffende zorgorganisaties moeten vervolgens door allerlei hoepels springen om aan te tonen dat er sprake is van continuïteitsproblemen en dat ze hulp wel echt “verdienen. Collega-organisaties die op een andere manier gefinancierd zijn maar exact hetzelfde werk doen voor dezelfde doelgroep (met een contract bij het zorgkantoor) hoeven niet door dergelijke hoepels te springen en hebben wel een regeling op basis waarvan zij hun omzetverlies gecompenseerd krijgen. Dit is een wezenlijk andere behandeling voor organisaties die dezelfde zorg aan dezelfde doelgroep onder dezelfde omstandigheden moesten verlenen.

In een brief vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is al op 23 maart aangekondigd dat de aanbieders van WLZ zorg (ook de PGB gefinancierde wooninitiatieven zijn aanbieders van WLZ zorg!) gecompenseerd zouden worden voor omzetderving veroorzaakt door corona. ZN schreef deze brief namens de Zorgkantoren, die namens de overheid de Wet Langdurige Zorg uitvoeren. In de brief werd gesteld dat de maatregelen nog verder uitgewerkt moesten worden maar dat aanbieders alvast konden gaan handelen alsof de maatregelen al van kracht waren. Na maanden van duwen en trekken door BVKZ en anderen, blijken deze garantie en de bijbehorende geruststelling niets waard te zijn geweest.

Hieronder leest u de vragen en antwoorden over de regeling zoals deze door het ministerie van VWS zijn opgesteld, met daarbij de commentaren van BVKZ. Deze commentaren hebben wij uiteraard gedeeld met het ministerie van VWS.

Nieuwsbericht + Vragen en antwoorden PGB wooninitatieven

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.