Advies BVKZ: Factureren van niet geleverde zorg in PGB

Geplaatst op: 6 april 2020

Als gevolg van de corona-uitbraak kan sommige PGB-gefinancierde zorg niet worden geleverd. Omdat leden hierdoor in ernstige financiële problemen kunnen worden gebracht, heeft BVKZ zowel bij het ministerie van VWS als bij Zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars, indringend gepleit voor maatregelen om getroffen zorgaanbieders te ondersteunen in deze zware tijd, en te zorgen dat hun specifieke zorgaanbod ook na de coronacrisis beschikbaar blijft voor cliënten.

Voor gecontracteerde organisaties werd er al snel bereidheid uitgesproken om door te betalen zoals gebruikelijk, ook wanneer de zorg (deels) niet geleverd kon worden vanwege corona. Voor zorg die geleverd wordt aan cliënten met een PGB heeft het ons wat meer tijd en moeite gekost om dat punt te bereiken. Zoals u in onze berichtgeving heeft gelezen, hebben het ministerie van VWS, ZN en de VNG hierover afspraken gemaakt. In afwijking van de reguliere regels rond PGB, krijgen budgethouders nu de mogelijkheid om de reeds ingekochte zorg die vanwege corona niet kon/kan worden geleverd, wel door te betalen aan de zorgaanbieder. Het uitgangspunt van de regeling is dat de budgethouder bij de SVB gewoon kan declareren zoals altijd op basis van de factuur van de zorgverlener, ter hoogte van de reguliere zorginzet.

Partijen benadrukken dat van de budgethouder wordt verwacht dat hij van deze mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruik maakt. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en duurt vooralsnog tot 1 juni.

Let op: Voor aanbieders van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn deze afspraken met VNG en ZN voorliggend. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de overige kabinetsmaatregelen voor werktijdverkorting voor organisaties en zzp’ers.

Advies voor de facturering over de maand maart
Na afstemming met het ministerie van VWS en de Sociale Verzekeringsbank, adviseert BVKZ haar leden als volgt t.a.v. de facturering van zorg over de maand maart:

  • Vermeld duidelijk, voor zover van toepassing, dat er op de factuur (deels) zorg in rekening wordt gebracht die in verband met corona niet is geleverd, maar waarvoor betaling wel verschuldigd is
  • Neem op dezelfde factuur zowel de geleverde als de niet geleverde zorg op
  • Specificeer welk deel van de gefactureerde zorg feitelijk is geleverd, en welk deel van de gefactureerde zorg vanwege corona niet is geleverd
  • Vermeld corona specifiek als reden dat de zorg niet is geleverd!

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.