Afspraken herbeoordelingen van indicaties wijkverpleging

Zvw | Wijkverpleging, Thuiszorg

Geplaatst op: 16 juli 2020

Wijkverpleegkundigen en zorgverzekeraars hebben samen criteria opgesteld voor herbeoordeling van indicaties waarmee aanspraak wordt gemaakt op ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ in de Zorgverzekeringswet. Dit geldt voor indicaties voor persoonsgebonden budget en voor ongecontracteerde zorg. Afgesproken is dat de zorgverzekeraar alleen een herbeoordeling laat uitvoeren wanneer de indicatie niet voldoet aan de beroepsnormen van de wijkverpleging. De zorgverzekeraar brengt hiervan dan de verzekerde én de (indicerend) verpleegkundige op de hoogte en onderbouwt waarom een herbeoordeling noodzakelijk is. Het doel van de criteria is het garanderen van transparantie en gelijkheid bij het beoordelen van de indicaties voor zorg.

Bron: ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.