Betalingen SVB

Geplaatst op: 8 februari 2017

Nog steeds worden problemen ervaren voor de uitbetalingen door de SVB. Deze problemen kunnen door meerdere omstandigheden ontstaan. Variërend van interne foutieve omrekeningen van maandbedragen naar uurtarief, als ook foutieve facturen die worden ingediend. De BVKZ is steeds in contact met de SVB om de zorgverlener te ondersteunen indien het gaat om foutieve interne berekeningen.

Heeft u problemen met betalingen? Of de accordering van uw overeenkomst? Lukt het u niet om dit in orde te krijgen met de SVB en uw cliënt? Laat het ons weten via info@bvkz.nl, o.v.v. “Problemen betalingen/overeenkomst SVB”.

Is uw overeenkomst geaccordeerd en blijven betalingen toch uit? Wilt u weten of uw factuur aan de juiste factuuropmaak-eisen voldoet? Wij zetten hieronder de belangrijkste punten voor u op een rijtje. Op uw factuur staan de volgende onderdelen duidelijk vermeld:

  • Naam budgethouder
  • NAW gegevens
  • BSN nummer budgethouder
  • Wetgeving van waaruit de zorg wordt betaald (WMO, Jeugdwet -JW- of Wlz), met aanvullend de functie. Bijvoorbeeld WMO-BG voor WMO-begeleiding of Wlz-BG groep voor Wlz-begeleiding groep.
  • Uw uurtarief zoals dat vermeld staat op de beschikking. Indien sprake is van een maandbedrag, in combinatie van het aantal uren per week dat u zorg mag verlenen, kunt u zelf het maandbedrag omrekenen naar een uurtarief. Bijvoorbeeld: WMO-BG, maandbedrag = €175 voor 1 uur per week. Uw uurtarief is dan €175/(4 weken x 1 uur = 4) = €43,75. 
  • Uw factuurregels zijn gespecificeerd naar datum en aantal uren dat u zorg verleent.
  • De budgethouder tekent voor akkoord op uw factuur voordat deze verzonden wordt naar de SVB per post. Indien uw cliënt de facturen upload via www.svb.nl/mijn-pgb is ondertekening van de factuur niet noodzakelijk.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.