Bijeenkomst (Samen)werken aan goede zorg op 2 juli 2019

Geplaatst op: 6 juni 2019

                             

BVKZ en Stichting Inzet voor Zorg organiseren

Bijeenkomst (Samen)werken aan goede zorg

op 2 juli 2019

U heeft als zorgverlener gekozen voor persoonlijke zorg, kleinschalig, dicht bij de cliënten. U onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door het persoonlijk contact, de tijd en aandacht die u aan de cliënten geeft en de waardering die u van de cliënten en naasten ontvangt. Dat u een zeer gewaardeerde zorgverlener voor de cliënten en naasten bent, is geen vraag maar een feit. Maar hoe kijken de financierders naar kleinschalige zorg? Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken? Wat zijn de ontwikkelingen en wat betekent dat voor u? Wij hebben de inkoper van CZ Langdurige zorg bereid gevonden u hier meer over te vertellen.

Als kleinschalige zorgverlener bent u gericht druk met het verlenen van goede zorg aan uw cliënten. Naast zorg zijn er echter ook nog andere thema’s die voor u als ondernemer van belang zijn. Daarvoor hoeft u echt zelf het wiel niet uit te vinden maar kunt u dit ook met andere zorgverleners of ondersteunende organisaties oppakken. In deze bijeenkomst organiseren we enkele workshops waar we het gesprek met u willen aangaan over wat de ontwikkelingen zijn, wat dit voor u betekent en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen en waarin we elkaar kunnen vinden voor een nadere samenwerking.

Programma

15.45 uur            Ontvangst

16.00 uur            Toekomst van de kleinschalige zorg

Bij dit onderwerp staan we stil bij wat kleinschalige zorg is, hoe inkopers kijken naar kleinschalige zorg en welke ontwikkelingen wij zien voor kleinschalige zorgverleners.

 • Diana van Langerak, directeur Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)
 • Linda Krijnen, zorginkoper Wlz V&V CZ zorgkantoor
 • Guy Nicolaes, zorginkoper Wlz V&V CZ zorgkantoor
 • Jan Verschuren, adviseur Langdurige zorg

16.30 uur            Positionering kleinschalige zorg en het verbinden van zorgverleners

Hoe positioneert BVKZ de kleinschalige zorg en wat kan BVKZ betekenen voor kleinschalige zorgverleners?

 • Diana van Langerak, directeur Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

16.45 uur            Faciliteren van kleinschalige zorgverleners door samenwerking

Als kleinere zorgverlener hoef je niet alles zelf te ontdekken of ontwikkelen. Stichting Inzet voor Zorg kan hierbij faciliteren.

 • Martijntje van Diesen, bestuurder Stichting Inzet voor Zorg

17.00 uur            Pauze

Na de pauze worden 4 workshops aangeboden in 2 rondes. U kunt zich voor 2 thema’s aanmelden.

De workshops hebben de volgende thema’s:

 1. Lokale/regionale samenwerking tussen zorgverleners

Hoe kun je als kleinere zorgverleners organisatorisch en inhoudelijk samenwerken? Welke modellen zijn er en wat moet je (juridisch) regelen?

 • Diana van Langerak, directeur BVKZ
 • Jan Verschuren, adviseur Langdurige Zorg
 1. Werken met PGB 2.0

Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van PGB 2.0? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat betekent dit voor u als zorgverlener?

 • Mark van Barschot, directeur BVKZ
 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bent u al op de hoogte van de verplichting om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat moet u doen bij signalen? Wat kan Veilig Thuis voor u betekenen?

 • Gert Stigter, GZ-psycholoog Stichting Inzet voor Zorg
 • Christel de Vos, orthopedagoog Stichting Inzet voor Zorg
 1. Leren van elkaar

“Heb je een vraag of een casus die je met collega’s wilt bespreken? Of een best practice die je wilt delen? Meld je dan aan voor deze workshop “.

Alle thema’s kunnen besproken worden, zowel inhoudelijk als procesmatig.

 • Mariette Verschuren, beleidsmedewerker Stichting Inzet voor Zorg
 • Kaat Raats, coördinator onderaanneming Stichting Inzet voor Zorg

17.15 uur            Workshopronde 1

17.45 uur            Workshopronde 2

18.15 uur            Plenaire samenkomst

Wat zijn de resultaten en ervaringen uit de workshop?

18.30 uur            Afsluiting en napraten met broodje

19.00 uur            Einde bijeenkomst

 

Locatie:

S&L Zorg – Ontmoetingscentrum Lambertijnenhof

Lambertijnenhof 209

4614 CH Bergen op Zoom

Aanmelden vóór 22 juni 2019 via onderstaand aanmeldformulier

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.