BREXIT en de mogelijke gevolgen

Geplaatst op: 14 maart 2019

BVKZ heeft een schrijven ontvangen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met het verzoek onze leden te informeren over de eventuele gevolgen en te nemen maatregelen naar aanleiding van de Brexit.

De ontwikkelingen rondom een mogelijke Brexit volgen elkaar in hoog tempo op, maar er is nog geen duidelijkheid of er een deal gaat komen tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit maakt dat Nederland zich volop aan het voorbereiden is op het scenario van een zogenaamde no-deal. In dit scenario is er na 29 maart 2019 geen overeenkomst tussen de EU en het VK. Op dat moment zullen de wettelijke Europese regels niet meer van toepassing zijn op het VK. Als zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor de continuïteit van goede en veilige zorg. De IGJ vraagt u daarom om voorbereidingen te treffen voor mogelijke ongewenste gevolgen van een no-deal scenario.

Op het moment dat er een no-deal is met het VK kunnen zich direct een aantal problemen voordoen met betrekking tot de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Daarnaast kunnen er gevolgen zijn voor producten die al op de Nederlandse markt aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een CE markering van een medisch hulpmiddel, dat in de handel wordt gebracht na 29 maart 2019, niet meer geldig is, doordat deze is afgegeven door een Engelse keuringsinstantie. Met betrekking tot geneesmiddelen gaat het bijvoorbeeld over de geldigheid van door het VK afgegeven certificaten rondom productie en distributie van geneesmiddelen.

Wat betekent dit voor het toezicht van de IGJ?
De inspectie realiseert zich dat de gevraagde voorbereidingen om grote inspanningen vragen. Daarom zal de inspectie waar nodig hiervoor aandacht vragen in contacten met het veld.

IGJ vraagt indien van toepassing in kaart te brengen welke gevolgen de Brexit voor uw instelling heeft. IGJ heeft hiervoor een speciale Brexit scan ontwikkeld. Deze scan kunt u uitvoeren om te controleren wat u nog moet doen om u voor te bereiden op de Brexit.

Op de website van de IGJ staat informatie over de Brexit in relatie tot toezicht en kwaliteit en veiligheid van zorg. Hier kunt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden terugvinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.brexitloket.nl en de Brexit Impact Scan. Daarnaast zal regelmatig aanvullende informatie over de Brexit worden gepubliceerd, ook specifiek gericht op de zorgsector.

Binnenkort start er een specifiek op de zorg gerichte communicatiecampagne als deel van de rijksbrede campagne rondom de Brexit. Met de campagne wordt de zorgsector opgeroepen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit.

BVKZ beseft dat bovenstaande informatie wellicht niet op haar leden van toepassing zal zijn, maar is van mening dat informatie over de Brexit en de gevolgen voor de zorgsector zoveel mogelijk gedeeld moeten worden. Daarnaast kan het zijn dat u al doorgedacht heeft over de eventuele gevolgen van een Brexit en al maatregelen heeft genomen. Wij vernemen dat graag op info@bvkz.nl o.v.v brexit. 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.