BVKZ verlengt regeling met Klachtenportaal Zorg

Geplaatst op: 16 juli 2019

BVKZ heeft voor haar leden opnieuw een regeling getroffen met het Klachtenportaal Zorg. Leden van BVKZ betalen geen inschrijfgeld en krijgen 20% korting op de jaarlijkse kosten.

BVKZ-leden die zich aanmelden bij het klachtenportaal voldoen aan de verplichtingen voor het bieden van een goede klachtenregeling zoals vermeld binnen de Wkkgz. Binnen de klachtenregeling van het klachtenportaal vallen ook de verplichtingen conform het reglement jeugdzorg en vermeld binnen het toetsingskader jeugd. Ook de IGJ heeft goedkeuring gegeven op de klachtenregeling.

In de procedure is het mogelijk dat cliënten of vertegenwoordigers zich rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie Jeugd van Klachtenportaal Zorg, zoals de wet dit voorschrijft. Klachtenportaal Zorg zal in eerste instantie aanbieden te bemiddelen, omdat dit in veel situaties toereikend is om tot een oplossing te komen.

Waarom is dit belangrijk?
Jeugdigen en hun ouders zijn voor veel zaken afhankelijk van de medewerking van of besluitvorming door de aanbieder. Dit maakt dat zij een kwetsbare positie hebben. Jeugdigen en hun ouders hebben op basis van de Jeugdwet dan ook het recht om zich uit te spreken over onvrede over de uitvoering van de hulp bij een onafhankelijke klachtencommissie. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon versterkt de positie van de jeugdigen en hun ouders, door hen te adviseren en te ondersteunen bij het kenbaar maken van onvrede. Ook kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon bijdragen aan een snelle en adequate klachtafhandeling en het doen opheffen van de onvrede. Als jeugdigen en ouders zich gehoord en serieus genomen voelen, zal dit bijdragen aan het resultaat van de jeugdhulp.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.