Cliënten GGZ vanaf 2021 toegang tot Wlz

Geplaatst op: 9 januari 2020

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Toegang tot de Wlz betekent voor deze cliënten dat ze zekerheid hebben dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Om de overgang per 2021 soepel te laten verlopen, moeten in 2020 een aantal stappen worden gezet.

 

Het is van groot belang dat de zorgaanbieder haar cliënten informeert over deze veranderingen. Daarnaast is het voor de zorgaanbieder van belang om de afweging te maken of zij WLZ zorg wilt gaan leveren om de zorg aan deze cliënten te kunnen blijven continueren.

 

Informeren van cliënten

Als u cliënten heeft die (waarschijnlijk) tot deze doelgroep behoren, dan is het belangrijk uw cliënten te informeren dat ze zich moeten gaan melden bij CIZ. Het CIZ zal dan een indicatie gaan stellen om vast te stellen of uw cliënt werkelijk tot de doelgroep behoort en een Wlz-indicatie gaat krijgen. De indicatiestelling moet voor oktober 2020 hebben plaatsgevonden. Het CIZ heeft een informatiefolder opgesteld die u aan uw cliënten kunt overhandigen voor meer informatie of om het gesprek met uw cliënt aan te gaan. Zie hiervoor: https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/ggz-in-wlz.

Indien de cliënt voldoet aan de criteria van de Wlz en toch niet wil/gaat overstappen, dan kan de cliënt het risico lopen dat de gemeente/zorgverzekeraar vanaf 1-1-2021 de zorg niet meer gaat vergoeden.

 

Wlz zorg leveren als zorgaanbieder

Om de zorg aan uw cliënten die van Wmo/Zvw financiering overgaan naar Wlz financiering te kunnen continueren, dient u enkele afwegingen te maken:

– u kunt met het zorgkantoor een contract sluiten voor zorg in natura. Daarvoor dient u aan de contractvoorwaarden van de zorgkantoren te voldoen. Daarnaast is een inkoopkader kwaliteit door de zorgkantoren opgesteld waar de zorgaanbieder moet voldoen. Zie hiervoor de website van het zorgkantoor in uw regio.

– u wilt geen contract met zorgkantoor voor zorg in natura afsluiten maar deze zorg op basis van een PGB gaan bieden. De cliënt moet dan een PGB aanvragen bij het zorgkantoor. Daarbij is de voorwaarde dat de cliënt een gewaarborgde hulp aanstelt.

– u sluit een overeenkomst met een hoofdaannemer die een contract met het zorgkantoor heeft voor zorg in natura voor deze cliëntengroep en gaat als onderaannemer werken.

Het is van groot belang op tijd deze afwegingen te maken, gezien de stappen die moeten worden gezet bij het voldoen aan de voorwaarden om een contract met het zorgkantoor te sluiten. In de periode van 1 juni-1 augustus 2020 dient de zorgaanbieder zich in te schrijven en de benodigde documenten in te dienen bij het zorgkantoor. BVKZ kan u hier nader over informeren.

 

GGZ-zorg in Wlz

In de prestatie GGZ in de Wlz is opgenomen dat ook verzorging en verpleging onderdeel is van deze zorg en door de aanbieder geleverd moet worden. Indien u deze zorgsoort (nog) niet levert, dient u dit voor 1-1-2021 te organiseren.

De Minister heeft besloten de Behandeling nog geen onderdeel te laten maken van de Wlz bekostiging. De aanspraak GGZ-behandeling zal tijdelijk nog onder de Zvw blijven vallen.

De Minister heeft tevens besloten dat in 2021 de zorg bekostigd kan worden via een integraal bekostigingsmodel of via een modulair bekostigingsmodel. Welk bekostigingsmodel van toepassing is, is afhankelijk van de gekozen leveringsvorm en voor cliënten in een verblijfinstelling van de afspraken tussen zorgkantoor en aanbieder.

 

Informatiebijeenkomsten

Door de zorgkantoren worden in de regio bijeenkomsten georganiseerd over het contracteren van Wlz. Kijk op de website van uw zorgkantoor of er een bijeenkomst gepland staat.

Bijeenkomst BVKZ zal in maart 2020 een bijeenkomst voor haar leden organiseren waarbij ze VWS, Zorgverzekeraars Nederland en CIZ gaat uitnodigen om u te informeren over het totale implementatietraject.

Bijeenkomst voor PGB-aanbieders, VWS organiseert 2 bijeenkomsten specifiek voor PGB-aanbieders op 12 (Eindhoven) en 19 februari (Utrecht) 2020. Zie voor meer informatie:https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/ggz-in-wlz/activiteiten

 

Totale informatie

Alle informatie en nieuwe aanvullingen worden gepubliceerd op de website:

https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz

Wij adviseren u regelmatig deze website te bekijken om de laatste ontwikkelingen te volgen.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.