Coronavirus – Kabinetsmaatregelen ter ondersteuning van (zorg)ondernemers

Geplaatst op: 16 maart 2020

Het kabinet heeft gisteren door middel van een kamerbrief een aantal maatregelen afgekondigd ter ondersteuning van ondernemers die schade ondervinden door de corona-crisis. Een kort overzicht:

  • Verruiming Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB). Het kabinet werkt aan een verruiming van de Borgstellingen per eind maart. Hierdoor moet het makkelijker worden voor MKB-ondernemers om bijvoorbeeld een overbruggingskrediet aan te vragen, waarvoor de staat deels garant staat.
  • Fiscaliteit. Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
  • Werktijdverkorting. Ondernemers kunnen een beroep doen op de regeling werktijdverkorting. Belangrijkste voorwaarden: Er is sprake van een werkuitval die tenminste 2 en ten hoogste 24 weken duurt en er is voor minstens 20% van het personeel geen werk meer. In deze situatie kan WW voor medewerkers worden aangevraagd. Raadpleeg de site van de AWVN (zie later).
  • Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). ZZP-ers met werkuitval kunnen van bovenstaande regeling geen gebruik maken omdat ze niet in loondienst zijn. Wel kunnen zij mogelijk aanspraak maken op inkomensondersteuning vanuit de gemeente op rond van de BBZ

Alhoewel misschien niet acuut zijn er situaties denkbaar wanneer een zorgverlener geen zorg kan bieden. Dit omdat een cliënt door het coronavirus thuis moet blijven (isolatie of quarantaine), of omdat de zorgverlener uit voorzorg bijvoorbeeld een activiteitencentrum of dagbestedingslocatie tijdelijk moet sluiten.
Hoe zorg je dan voor continuïteit van de organisatie?
Het hebben van een continuiteitsplan is belangrijk. Raadpleeg hiervoor ook het denkkader Coronavirus voor zorginstellingen van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en het draaiboek virus uitbraak.
Belangrijk is als eerder in dit nieuwsitem gemeld dat je voor zorgpersoneel werktijdverkorting kunt aanvragen. Volg hiervoor de adviezen van de Kamer van Koophandel en Algemene Werkgeversvereniging Nederland.
Telefoonnummer adviesteam KvK: 0800 – 2117

Oproep – komt u in problemen als gevolg van het coronavirus? Meld u dan bij BVKZ. We hebben uw informatie nodig om de aard en omvang van de financiële gevolgen voor zorgverleners bij het ministerie onder de aandacht te brengen en naar oplossingen voor u te zoeken.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.