Coronavirus

Geplaatst op: 13 maart 2020

Nu ook in Europa mensen besmet zijn met het coronavirus, is het virus in Nederland gekenmerkt als A-ziekte en wordt het hoogste niveau van waakzaamheid gehanteerd.
Bij een ziekte die bestempeld is met het label A-ziekte hebben zorgprofessionals een meldplicht. Dagelijks wordt informatie bijgewerkt door de organisaties die samen werken om besmetting te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het virus leidt tot veel vragen en ongerustheid.

Het is belangrijk dat adviezen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD opgevolgd worden. De GGD is bij besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties.
Voor zorgverleners zijn er diverse protocollen en draaiboeken ontwikkeld.

BVKZ zet een aantal relevante sites en documenten op een rijtje maar raadt zorgverleners aan regelmatig de site van de RIVM te bezoeken voor de meest actuele informatie.

Belangrijke sites en informatie;
Voor medisch advies en actuele informatie over het coronavirus – RIVM.
Voor vragen en antwoorden over het virus – QenA
Informatieve filmpjes vindt u hier.
Voor casus indicatie leest u meer op de site van de RIVM onder het kopje casusdefinitie.
Er zijn communicatiemiddelen beschikbaar gesteld met hand-, en hoesthygiëne richtlijnen. Voorbeeld posters om te gebruiken op diverse plaatsen in uw organisatie zijn beschikbaar (zie hieronder). 

Poster hand en hoesthygiene

Onderstaande pictogrammen kunt u gebruiken voor eigen communicatiematerialen.

Aanvullende informatie over hygiëne maatregelen voor medewerkers, cliënten en hun familie:

Thuiszorg
Verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalig wonen
Zorg voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Zorg voor volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Residentiële jeugdzorg
Algemeen

Als er een besmetting wordt geconstateerd is het belangrijk dat u de adviezen of aanwijzingen van de GGD en RIVM overneemt. Daarom is het belangrijk dat de GGD weet met wie zij in uw organisatie contact op kunnen nemen maar omgekeerd ook dat u weet waar de GGD bij u in de regio zich bevindt.

Ook is het raadzaam om aan te haken bij het regionaal overleg acute zorg ROAZ. Binnen het landelijk netwerk acute zorg werken acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Meer informatie vindt u hier.

Als u of een van uw medewerkers terug komt uit een risicogebied zijn er afhankelijk van de risicogebieden adviezen geformuleerd met kleurcodes. Uitleg van de codes en bijbehorende adviezen worden dagelijks bijgewerkt. Lees op de site ‘wijs op reis’ van de rijksoverheid wat de adviezen zijn bij terugkeer uit een risicogebied. Let op; reisadviezen en adviezen na terug keer zijn niet bindend. Het is aan u of u reist naar een risicogebied en ook de beslissing over preventief thuiswerken na terugkeer uit een risicogebied is een beslissing tussen werkgever en werknemer. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

De afgelopen weken is er via de ROAZ-en geïnventariseerd hoe het met de beschikbaarheid van hulpmiddelen staat. Daar kwamen tot nu toe geen signalen van grote tekorten uit naar voren. Het OMT (Outbreak Management Team) meldt dat de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen op dit moment snel groeit. Ook zorgaanbieders ervaren spanning om voldoende middelen te bestellen om hun werk goed te kunnen doen. Er is aangedrongen op samenwerking tussen zorgverleners om zo goed mogelijk met de beschermingsmiddelen om te gaan. Ook wordt er verkend door de minister of het mogelijk is om via de Europese Unie een voorraad beschermingsmiddelen aan te schaffen die gebruikt kan worden om tijdelijke tekorten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 te kunnen overbruggen. Daarnaast vindt er overleg plaats met leveranciers van beschermingsmiddelen over toelevering en samenwerking. Middels een kamerbrief brengt de minister u op de hoogte over de te nemen of genomen maatregelen. Daarin ook de kanttekening dat de persoonlijke beschermingsmiddelen vooral nodig zijn om patiënten te kunnen behandelen in de zorgsector en weinig bescherming bieden voor algemeen gebruik. Gebruik daarvan door het publiek is geen praktische maatregel, aldus het RIVM. De kamerbrief vindt u hier: Kamerbrief over advies bao covid-19

In genoemde kamerbrief ook aandacht voor de continuïteit van uw organisatie. Het aantal cliënten dat in huisquarantaine verblijft kan toenemen terwijl medewerkers om diezelfde reden niet naar hun werk kunnen (komen). Zorgverleners wordt aangeraden voorbereidingen te treffen om de capaciteit van de zorg op korte termijn uit te kunnen breiden en optimaal te benutten en wederom contact te leggen met eerder genoemde ROAZ.

Protocollen en handvatten:

Stappenplan COVID-19
Protocol thuisisolatie
Protocol beleid contacten
Handreiking infectiepreventie en antibioticaresistentie – rol van de specialist ouderengeneeskunde. Specifiek het hoofdstuk ‘Uitbraakbeleid’.

Op de site van Human Capital Care vindt u een voorbeeld continuïteitsplan inzake het COVID-19. Mogelijk voorziet het voorbeeld in de behoefte uw eigen continuitietsplan aan te passen dan wel te ontwikkelen.

Informatielijn;
Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.