Format berekening omzetgarantie zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

Geplaatst op: 19 juni 2020

Het format berekening omzetgarantie zorgaanbieders Wmo en jeugdwet is nu beschikbaar. VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Het format is opgesteld om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten rondom de aanvraag en de verantwoording over 2020 te beperken.

Het format bevat alle informatie die op dit moment nodig is om de afspraken omtrent de omzetgarantie uit te voeren. Aanvullende informatie uitvragen is niet noodzakelijk. Hiermee worden onnodige administratieve uitvoeringslasten voorkomen. De VNG en de zorgbranches roepen gemeenten en zorgaanbieders, die nog geen afspraken hebben gemaakt waar beide partijen tevreden over zijn, zeer dringend op om dit format te gebruiken, waar mogelijk ook met terugwerkende kracht.

Het format Omzetgarantie is opgesteld door de branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Het format is getoetst door een accountant.

De community ‘Administratieve en financiële processen tijdens coronacrisis’ is de plek waar u de komende maanden verder wordt geïnformeerd. Gemeenten en zorgaanbieders reageren op berichten, stellen vragen en wisselen ervaringen uit.

Om de eenduidigheid bij het afhandelen van de afspraken rondom financiële zekerheid bij corona te vergroten en administratieve lasten te verminderen, volgen de komende tijd nog meerdere formats:

  1. Een standaard addendum om lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders te kunnen wijzigen.
  2. Een format registratieformulier voor de verrekening van de meerkosten volgens de afspraak VNG en Rijk Meerkosten in Wmo en jeugd. Zie hiervoor ook de nieuwsbrief van BVKZ van 5 juni jl.
  3. Een accountantsprotocol dat geschikt is voor de verantwoording van de bijzondere middelen in coronatijd (volgt later dit jaar).

Bron: Isociaal-domein

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.