Fusie Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg

Geplaatst op: 6 november 2017

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. 

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het was dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting kan effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders?

Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt het toezicht vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie.

Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. In veel gevallen was hier – vanwege de nauwe samenwerking – al sprake van.

Voor veel aanbieders in de gezondheidszorg zal er qua toezicht op korte termijn weinig veranderen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met o.a. gemeenten, koepelorganisaties en andere inspecties: deze samenwerking wordt gewoon voortgezet.

Gezond vertrouwen

Ook als IGJ gaan wij uit van gezond vertrouwen in de aanbieders van zorg en de jeugdhulp. Omgekeerd vragen we vertrouwen in ons toezicht en onafhankelijke oordeel. We zijn open over ons toezicht en onze bevindingen. We verwachten van aanbieders van zorg of jeugdhulp dat zij hun zorg afstemmen op wat hun patiënt of cliënt nodig heeft. Dat zij stilstaan bij hoe die de zorg beleeft.

Voor de IGJ blijft voorop staan dat aanbieders van zorg en jeugdhulp continu leren van wat er goed gaat en wat niet goed gaat. Zo kunnen we in Nederland blijven vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Meer over IGJ vindt u op www.igj.nl.

Nieuwe contactgegevens

Door de fusie verandert een deel van de contactgegevens per 1 oktober. De nieuwe contactgegevens zijn:

Bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Postadres: Postbus 2518, 6401 DA Heerlen
Telefonisch: 088 120 5000 (tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: www.igj.nl
Twitter: @IGJnl

De e-mailadressen van alle medewerkers veranderen. Waar nu naammedewerker@inspectiejz.nl of naammedewerker@igz.nl staat, wordt dat naammedewerker@igj.nl.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.