Goede intenties, maar nu ook doorpakken – Reactie BVKZ op regeerakkoord

Geplaatst op: 11 oktober 2017

Op 10 oktober is het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd.  De Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) is in grote lijnen positief over de inhoud van de zorgparagraaf, maar ook kritisch. Mark van Barschot (directeur): ‘We zijn bijvoorbeeld blij dat er erkenning is voor een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Die richting is goed, maar we missen op een aantal onderwerpen concretisering en vernieuwing. Ook gaat het wat ons betreft op veel punten niet ver genoeg. Bijvoorbeeld als het gaat om het toetreden van nieuwe aanbieders in de markt. We missen daarnaast een duidelijke visie op het verminderen van de administratieve lastendruk.’ 

PGB

Het PGB, een belangrijk dossier waarvoor BVKZ zich inzet, blijft verankerd in alle zorgwetten. Van Barschot: ‘Daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar ook in zorg in natura is het zaak om cliënten veel meer eigen regie te geven. Dat kan bijvoorbeeld met de persoonsvolgende bekostiging en de keuzevrijheid die daar mee gepaard gaat voor cliënten. Wij vinden dat er uit het nieuwe regeerakkoord weinig ambitie spreekt op dit gebied. Terwijl we daarmee juist kunnen vernieuwen.’

Administratieve lastendruk

Er wordt ingezet op minder bureaucratie en minder regels. Van Barschot is hier blij mee maar vindt het een gemiste kans dat niet ingrijpend wordt doorgepakt: ‘Veel kleine zorgaanbieders bieden meerdere vormen van zorg aan. Zij hebben nog altijd te maken met verschillende loketten en bijbehorende procedures en formulieren, bijvoorbeeld om zich te verantwoorden. Daarom pleiten wij voor één centrale database waar aanbieders hun data in kunnen aanleveren, en waar iedereen die rechthebbend is, de benodigde informatie zelf kan ophalen. Dat zou pas echt de verantwoordingsdruk verlagen.’

BVKZ zal met haar leden in gesprek gaan over de effecten van het regeerakkoord.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.