Handboeken Personeelssamenstelling en Basisveiligheid door Nza goedgekeurd en gepubliceerd

Verpleeghuiszorg | Wlz

Geplaatst op: 3 september 2020

Op 1 september heeft de NZa de handboeken Personeelssamenstelling en Basisveiligheid goedgekeurd en gepubliceerd. Het betreft de handboeken voor het aanleveren van gegevens over het verslagjaar 2020.

Bijdrage BVKZ

BVKZ heeft over de wijzingen in de handboeken meegedacht en met een aantal van haar leden om de tafel gezeten om in de handboeken en uitvraag (meer) rekening te houden met de kleinschalige zorgaanbieders. Een aantal van de indicatoren zijn moeilijk meetbaar in een kleinschalige setting of de uitleg en instructies behorende bij de indicatoren zijn niet geschikt.

Wijzigingen

In vergelijking met 2019 zijn de indicatoren nagenoeg ongewijzigd, wel zijn er dus enkele verhelderingen en aanvullingen in de beschrijvingen, meetinstructies, toepasbaarheid en toegestane methoden aangebracht. Zo is er besloten om voor de cliëntervaringsgegevens drie meetmethoden toe te staan – de NPS score, de aanbevelingskaart ZorgkaartNederland.nl en de totaalscore ZorgkaartNederland.nl. Vanaf 2021 wijzigt deze in het toestaan van slechts 1 meetmethode – de totaalscore ZorgkaartNederland.nl.

Aanlevering gegevens

Aanleveren van de kwaliteitsindicatoren én de kernfactoren personeelssamenstelling vindt plaats in de periode van 8 januari t/m juni 2021 in een portal van gegevensmakelaar Desan. Als zorgorganisatie ontvangt u eind oktober 2020 een brief van het Zorginstituut met het verzoek om gegevens aan te leveren en met informatie over de verdere procedure.

De handboeken treft u hieronder aan:

Covid-19

Eerder was vanwege de Covid-19 crisis de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. Registreren, meten en aanleveren van de indicatoren over verslagjaar 2020 vindt in principe plaats op de gebruikelijke wijze, volgens bovengenoemd tijdspad. Mocht de situatie door COVID-19 veranderen, dan zal door de Stuurgroep verpleeghuiszorg opnieuw naar de meetperiode worden gekeken.

BVKZ houdt u hiervan op de hoogte.

Lees verder de factsheet met meest gestelde vragen en antwoorden. Hier vindt u ook de contactgegevens voor de diverse relevante instanties; Desan, Zin en Actiz. Relevante data algemeen vindt u in deze infographic.

Bron: Actiz

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.