Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders ivm corona

Geplaatst op: 27 maart 2020

Geschreven door Mark van Barschot, directeur BVKZ

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
BVKZ is verheugd met deze afspraak, en met de forse bestuurlijke druk die partijen uitoefenen op enkele onwillige gemeenten, om zich te conformeren aan de afspraken in dit akkoord. Ook is BVKZ positief dat er in het akkoord geen principieel onderscheid gemaakt wordt tussen gecontracteerde zorgaanbieders en PGB gefinancierde zorgaanbieders. Het uitgangspunt dat de toezeggingen van de financiers door de budgethouder moeten worden geëffectueerd, baart BVKZ echter wel veel zorgen. In een aantal situaties, zoals bijvoorbeeld bij kleinschalig wonen voor ouderen, is dat volstrekt niet uitvoerbaar en in andere situaties erg onzeker. Hierover blijft BVKZ in gesprek met verstrekkers en met het ministerie van VWS om samen te zoeken naar betere oplossingen.

Uitwerkingen: www.vng.nl afspraken met rijk over continuïteit financiering

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.