Kamerbrief over geleerde lessen in de gehandicaptenzorg

| Wmo, Jw, Wlz

Geplaatst op: 10 september 2020

Minister de Jonge informeert de Kamer over de geleerde lessen van de coronamaatregelen en de positie van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Hoofdpunten uit de brief:

  • Zolang we te maken hebben met het coronavirus zullen we bepaalde aanpassingen gezamenlijk moeten dragen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking of verhoogd risico gelijkwaardig kunnen meedoen in onze samenleving.
  • Er is erkenning en waardering voor de doelgroep, hun naasten en de sector, omdat deze tijd veel van hen heeft gevraagd en nog steeds vraagt.
  • Continuïteit van zorg en ondersteuning en van contact met naasten moet bij een toename van besmettingen zo goed mogelijk worden geborgd.
  • Er wordt met het RIVM en cliëntenorganisaties gewerkt aan een betere informatievoorziening voor groepen die verhoogd kwetsbaar zijn.

Wat hebben we geleerd?

In de brief wordt stilgestaan bij de lessen die getrokken kunnen worden uit de eerste golf. Er wordt onder meer stilgestaan bij in crisistijd begrijpelijk en toegankelijk te communiceren en deze via een toegankelijk kanaal aan te bieden. Corona-steffie wordt als voorbeeld genoemd.

De tweede les richt zich op het betrekken van cliënten en naasten bij de beslissingen over de manier waarop de doelgroep ondersteund worden in tijden van een opleving van het virus. Deze betrokkenheid zal bij kunnen dragen aan het creëren van draagvlak voor de uitvoering van maatregelen. Het programma ‘Volwaardig leven’ werkt momenteel aan een instrument.

Hoe vindt u daarnaast de balans tussen veiligheid en kwaliteit van leven. Tijdens de uitbraakfase is door veel zorgaanbieders gekozen voor het beperken van bezoek om de veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers te waarborgen. Dit had ook een negatieve impact op de kwaliteit van leven voor een deel van de doelgroep. Er wordt verkend wat anders en beter kan om die juiste balans te vinden.

Hoe zorgen we voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en testen? Tijdens de uitbraak werd al snel duidelijk dat er te weinig beschermingsmiddelen beschikbaar waren zodat zorgmedewerkers hun beroep niet veilig konden uitvoeren en mensen met een zorgvraag onvoldoende beschermd konden worden. Er is een handreiking opgesteld om veilig zorg te kunnen verlenen aan de doelgroep en is er een landelijke consortium ingericht om aan de vraag van hulpmiddelen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt zorgaanbieders aangeraden een voorraad pbm’s aan te leggen. Op het gebeid van testen zijn er adviezen verwerkt over toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Zo wordt er gewerkt aan een mobiele testfaciliteit en thuistesten.

De brief gaat tevens in op de inzet van zorgaanbieders aan PGB-houders. Afstemming met de verstrekkers van budgetten en een minimale vorm van registratie blijft het uitgangspunt voor een continuïteit in de zorg en ondersteuning.

Deze en nog meer lessen worden uitgebreid beschreven in de kamerbrief.

Bron: rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.