Kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten op 26 november

Geplaatst op: 4 oktober 2019

In de zorg is er medezeggenschap voor cliënten. Het is belangrijk dat cliënten gemeenschappelijk hun wensen en behoeften kenbaar kunnen maken aan een onafhankelijke partij, die voor hun belangen opkomt. De zorgorganisatie zal hier gehoor aan geven door bijvoorbeeld het faciliteren van een cliëntenraad. Het doel van een cliëntenraad is de cliënt een stem te geven, op te komen voor hun belangen en bij te dragen aan betere zorg.

Bij medezeggenschap gaat het over cliënten, die via de medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Medezeggenschap kan vormgegeven worden via een cliëntenraad. Echter andere vormen voor medezeggenschap zijn ook mogelijk. Bij ideale participatie en medezeggenschap zijn de waarden van alle deelnemers op elkaar afgestemd.

BVKZ organiseert deze bijeenkomst samen met Tiske Boonstra van LOC Cliëntenraden.

Op de kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten staan we stil bij de volgende onderwerpen:

  • Wat is er in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geregeld?
  • Wat is de rol van de cliëntenraad?
  • Wat is de rol van de aanbieder?
  • Hoe kan medezeggenschap vormgegeven worden in je organisatie?
  • Welke ervaringen hebben de deelnemers en wat zijn mooie voorbeelden en wat zijn de knelpunten?

Graag nodigen wij u uit voor de kennisbijeenkomst op 26 november.

Locatie:
Fletcher Hotel Het Witte Huis
Birkstraat 138
3768 HN te Soest

Tijdsplanning:
14.30-15.00 uur     Inloop
15.00-17.30 uur     Kennisbijeenkomst medezeggenschap cliënten
18.00 uur              Soep en broodjes

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, vragen wij u om u zo snel mogelijk, doch uiterlijk 20 november aan te melden via onderstaand aanmeldformulier.

 

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.