Kennisbijeenkomst Wet Zorg en Dwang op 26 juni 2019

Geplaatst op: 8 mei 2019

Wet zorg en dwang, zeker ook voor kleinere organisaties belangrijk!

Op 1 januari wordt de Wet zorg en dwang van kracht, deze vervangt de wet Bopz en regelt de onvrijwillige zorg.

De Wet Zorg en Dwang stelt de cliënt centraal en is cliëntvolgend. Dit betekent dat onvrijwillige zorg kan worden toegepast op de plek waar de cliënt zich bevindt, zoals bijvoorbeeld op een woonvoorziening of tijdens de dagbesteding. Daarnaast geeft de wet aandacht aan het recht op vrijheid van de cliënt. Dit houdt in dat u zorg verleent waar de cliënt mee instemt en dat u alleen een vrijheidsbeperkende maatregel (in de wet ‘onvrijwillige zorg’) inzet als het echt niet anders kan. Deze nieuwe wet is dus ook voor kleinere organisaties van belang.

Daarom organiseert BVKZ op 26 juni een bijeenkomst over deze nieuwe wet Zorg en Dwang om u hierover te informeren.

Uitgangspunten van de Wet Zorg en Dwang zijn:

  1. De wet gaat uit van de cliënt en dus niet meer van de instelling waar de cliënt ook woont/verblijft. Daarmee is de nieuwe wet ook thuis of in een kleinschalige woonvoorziening van toepassing.
  2. De wet geldt ook voor cliënten die beginnend dementeren of een licht verstandelijke beperking hebben. Als een terzake deskundig arts heeft vastgesteld dat er sprake is van een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en de cliënt zorg of ondersteuning nodig heeft, dan komt deze cliënt ook onder de reikwijdte van de Wet Zorg en Dwang te vallen, mits er onvrijwillige zorg verleend wordt. Dit betekent dat naast Wlz-zorg ook ondersteuning vanuit de Wmo onder de reikwijdte van de wet kan komen te vallen.
  3. Tegenstribbelingen van de cliënt kunnen al leiden tot het moeten inzetten van onvrijwillige zorg. Verzet tegen bijv. deursignaleringen, deuren op slot ’s nachts, controle op alcohol/drugs, cameratoezicht, zelfs verzet tegen het inrichten van het eigen leven maakt dat onvrijwillige zorg en daarmee de Wet Zorg en Dwang van toepassing wordt. 

“Onvrijwillige zorg? Dat doen we niet” horen we nog wel eens. Met de nieuwe Wet Zorg en Dwang is dat een ander verhaal, wat wij graag op deze bijeenkomst aan u willen toelichten.

BVKZ adviseert u dan ook om u aan te melden voor deze bijeenkomst om goed geïnformeerd te zijn en op basis van de informatie een weloverwogen beslissing te nemen. De gevolgen van een verkeerde beslissing kunnen namelijk groot zijn.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Mr. Wim Wickering van Zorg Zaken Groep. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Locatie:
Eenhoorn Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Eenhoorn bevindt zich tegenover Station Amersfoort CS.
Parkeren kan achter Eenhoorn of dichtbij Eenhoorn.
Voor meer informatie: https://www.eenhoornamersfoort.nl/contact/parkeren-bereikbaarheid/

 
Tijdsplanning:
14.30 – 15.00 uur Inloop

15.00 – 18.00 uur Kennisbijeenkomst Wet Zorg en Dwang

18.00 uur Broodjes en napraten

Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, vragen wij u om u zo snel mogelijk, doch uiterlijk 20 juni aan te melden via onderstaand aanmeldformulier of via info@bvkz.nl o.v.v. Kennisbijeenkomst Wet Zorg en Dwang, waarbij wij u verzoeken hierbij aan te geven of u gebruik wenst te maken van de broodmaaltijd na afloop en zo ja, of er rekening gehouden dient te worden met dieetwensen.

In verband met het beperkt aantal plaatsen en het feit dat we zoveel mogelijk organisaties de kans willen geven aan deze kennisbijeenkomst deel te nemen, kan een organisatie zich met één persoon inschrijven. Er kan wel een 2e persoon worden opgegeven. Deze komt op een wachtlijst en zal 21 juni uitgenodigd worden, indien er nog plaats is.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.