“Keurmerk” PGB Zorgaanbieders

Geplaatst op: 29 juni 2016

Binnen de keten wordt nagedacht over verschillende mogelijkheden om Budgethouders te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een goede zorgaanbieder. Het maken van een lijst met malafide zorgaanbieders is juridisch niet haalbaar. Ideeën variëren nu nog van uitgebreide versie zorgkaart Nederland, tot de introductie van een keurmerk voor PGB aanbieders.

Het proces loopt, de BVKZ is nauw  betrokken bij de gesprekken (evenals Inspectie Gezondheidszorg, VWS, ZZP-Nederland, Per Saldo, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland). De richting van een eventueel concept is nog niet duidelijk. De BVKZ is gematigd enthousiast. Zij ziet in huidige voorstellen nog niet echt de waarborg die we aan PGB-houders zouden willen bieden, maar zien wel risico op toenemende lastendruk n.a.v. bestaande ideeën.

Toenemende lastendruk, zonder dat probleem van misbruik door malafide aanbieders echt wordt aangepakt, is onwenselijk voor de kleinschalige zorgaanbieders. De BVKZ zal dit blijven agenderen.