Veelgestelde vragen corona voor (kleinschalige) zorgaanbieders

Geplaatst op: 27 maart 2020

Veelgestelde vragen coronaAls kleinschalige zorgaanbieder bent u wellicht op zoek naar antwoorden. Hieronder vindt u veelgestelde vragen over richtlijnen tijdens corona. Nu we in de tweede golf zitten werken wij hard aan de aanvulling op gebied van PGB, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en financiering. Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Laat het ons weten via info@bvkz.nl.

Meer (algemene) informatie vindt u op ons kennisplein

Richtlijnen tijdens corona (6)

De richtlijn voor personen waarbij het coronavirus is vastgesteld is aangepast. Vervoer van deze personen is soms nodig omdat zij voor behandeling naar een ziekenhuis of behandelcentrum moeten. 

Soms heeft een persoon wel klachten maar is er geen besmetting vastgesteld door middel van een test. De bovenstaande richtlijnen hoeven dan niet gevolgd te worden maar de persoon met deze klachten dient wel een mondmasker te gebruiken. Als de passagier een mondneusmasker draagt, hoeft de chauffeur geen mondneusmasker te dragen. Een chauffeur kan een taxichauffeur zijn maar ook een kennis of familielid.

In het algemeen geldt dat het de voorkeur heeft de 1,5 meter afstand tussen chauffeur en passagier te respecteren en dat er maximaal 1 persoon wordt vervoerd.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft een tweetal hygiëne protocollen ontwikkeld voor taxi- en zorgvervoer.

Het testen van medewerkers is laagdrempeliger geworden, de voorwaarde dat er 24 uur klachten aanwezig moeten zijn is komen te vervallen.

Ook de criteria voor het hervatten van het werk na een positieve test zijn aangepast. Het RIVM heeft een aangepast testbeleid voor medewerkers.

Dit beleid is onder andere van toepassing op de volgende sectoren:

 • gehandicaptenzorg
 • verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • wijkverpleging en alle Wmo-gefinancierde hulp en ondersteuning
 • geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen voor jeugdzorg

Vanaf 18 mei kunnen ook de volgende groepen zich laten testen als zij corona-gerelateerde klachten hebben:

 • Mantelzorgers, PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg
 • Medewerkers in de Wmo-gefinancierde zorg en in de jeugdzorg. medewerkers in het OV, de politie, de marechaussee en andere handhavers

Volg de informatie op de website van de Rijksoverheid

Zie ook de Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners 

Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen met milde corona-gerelateerde klachten.

Er zijn diverse richtlijnen opgesteld voor de omgang met kwetsbare ouderen:

Deze richtlijnen zijn geldig tot 1 september. Indien noodzakelijk worden deze richtlijnen aangepast.

Voor andere kwetsbare groepen zijn de richtlijnen in ontwikkeling en worden spoedig gepubliceerd. Het betreft onder andere: wijkverpleging, GGZ en gehandicapten zorg.

Sinds 19 mei 2020 is er de Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek.

Voor handreikingen dagbesteding, bezoek en kinderdienstencentra, opvang en logeer zie de meest gestelde vragen en antwoorden gehandicaptenzorg.

Voor de doelgroep jeugd is er een handreiking Specifiek voor de jeugd en dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling .

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners buiten het ziekenhuis. Deze richtlijnen zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor medewerkers (besmettingsrisico’s) ingeval van (verdenking op) Covid-19.

De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend met context en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten. Zo is recentelijk besloten dat als de situatie daar om vraagt zorgmedewerkers er voor kunnen kiezen om preventief beschermingsmiddelen te gebruiken. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Het RIVM geeft u informatie:

Algemene informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis
Thuiszorg, dagbesteding en maaltijdondersteuning
Het gebruik van beschermingsmiddelen door zorgverleners
Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners
Inzet van kwetsbare zorgverleners

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen:

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Werk zoveel mogelijk thuis

Blijf thuis als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Het RIVM legt per onderwerp uit waarom de maatregel belangrijk is. Zo wordt er antwoord gegeven op de vraag waarom je anderhalve meter afstand moet houden.

Ook wordt er per thema ingegaan op de relatie met de verspreiding van het corona virus. Zo volgt er advies wat te doen als zorgverlener als u klachten heeft. De site wordt regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Verdere informatie en veelgestelde vragen over corona en gezondheid vindt u op de website van Rijksoverheid. 

Het RIVM heeft specifieke informatie- en communicatie materialen ontwikkeld voor anderstaligen

Ook is er divers materiaal ontwikkeld en geschreven in een eenvoudige taal:

Load More

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.