Kwaliteit in de zorg – een punt van zorg

Geplaatst op: 11 oktober 2018

Recentelijk zijn er veel berichten in de media over de kwaliteit in de zorg. In de afgelopen jaren maakte de zorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders en organisatievormen. De Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) houdt toezicht op een groot deel van deze zorgaanbieders Specifiek, organisaties die zorg leveren binnen de Wlz of Zvw. (Zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Wmo of Jeugdzorg vallen onder inspectie van de gemeenten).

In 2017 bezocht de inspectie 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. 95% van hen was niet op de hoogte van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de zorg. Zorgaanbieders die bezocht zijn door de inspectie weten wel aan welke eisende zorg moet voldoen. Zij behalen bij hertoets dan ook betere resultaten. Lees in de factsheet – nieuwezorgaanbieders meer over de aanleiding en het doel van de rapportage. De inspectie heeft aangekondigd gebaseerd op het onderzoek vooral in de thuiszorg meer toezicht te willen gaan houden.

De inspectie toetst zorgaanbieders (nieuwe -, lang geleden bezochte -, of nooit bezochte zorgaanbieders) op vijftien randvoorwaarden voor veilige en goede zorg die vooral zijn gebaseerd op de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Deze randvoorwaarden zijn na te lezen op http://www.igj.nl/onderwerpen/nieuwe-zorgaanbieders/zo-beoordelen-we-kwaliteit.

De nieuwe wet Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) die waarschijnlijk in werking treed in 2019, verplicht alle nieuwe aanbieders zich vooraf te melden. De nieuwe wet moet er toe leiden dat nieuwe zorgaanbieders zich bewust zijn van de wettelijke eisen en het kwaliteitskader* van de eigen sector, vóórdat ze met de zorgverlening gaan beginnen. De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtenregeling aanwezig is. Lees meer op https://www.nieuwezorgaanbieders.nl/checklist

Informatie over de Wtza is voor leden van BVKZ terug te vinden in de nieuwsbrief van augustus 2018.

BVKZ zal binnenkort in de nieuwsbrief aan leden meer aandacht schenken aan kwaliteitskeurmerken, de Wkkgz en verdere wettelijke eisen.

Documenten voor leden


U moet ingelogd zijn om de documenten te downloaden.
Lid worden? Bekijk informatie over het lidmaatschap.


Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.