Ledenonderzoek

Geplaatst op: 9 augustus 2019

Uw mening telt! BVKZ houdt een ledenonderzoek waarvan de uitkomsten gebruikt zullen worden voor zowel de positionering en profilering van BVKZ richting stakeholders en andere belanghebbenden, als voor een mogelijke herijking van ons dienstenpakket aan de leden!

Op 27 augustus 2019 ontvangt u een uitnodiging per mail om deel te nemen aan het ledenonderzoek.

De reden voor dit ledenonderzoek is dat binnen de zorg- en welzijnssector vele veranderingen ingezet zijn, dan wel op korte termijn zullen gaan plaatsvinden. BVKZ wordt meer dan ooit door de verschillende partijen, zoals ministerie van VWS en de verschillende financiers, gevraagd om mee te denken hoe met name de kleinschalige zorg op deze ontwikkelingen kan inspelen.

Tevens merkt BVKZ uit de gesprekken met haar leden dat de bij BVKZ aangesloten organisaties soms aangeven zoekende te zijn hoe te anticiperen op deze veranderingen. Graag krijgen wij een zo goed mogelijk beeld hoe onze activiteiten hierop aansluiten.

De uitkomsten van het ledenonderzoek zijn voor zowel u als lid als voor BVKZ als vereniging van belang en daarom doen wij nadrukkelijk een beroep op u en verzoeken wij u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking en vertrouwen op een hoge respons! Als dank voor het invullen ontvangt u een leuke attentie.

In de ledenvergadering van december zal een terugkoppeling van de resultaten worden gegeven.

Om zorg te dragen voor een professionele aanpak en verwerking heeft BVKZ er voor gekozen om Blick Marktonderzoek dit onderzoek uit te laten voeren en de uitkomsten hiervan te analyseren. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Verenigingsbureau BVKZ via mailadres info@bvkz.nl of via telefoonnummer 0162-696060.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.