Maak van je bedrijf een leerrijke omgeving (en vraag hiervoor subsidie aan)

Geplaatst op: 3 september 2020

De arbeidsmarkt verandert. We werken meer op afstand en digitaal. Zeker nu. Hierdoor zullen sommige banen veranderen of verdwijnen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die werkt zich blijft ontwikkelen. Voor mkb-ondernemers kan het soms lastig zijn om scholing en ontwikkeling een plek te geven binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld door tijdgebrek, hoge kosten of te weinig kennis over welke scholing nodig is. De SLIM-regeling helpt u hierbij: vanaf 1 tot en met 30 september 2020 kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen om een leerrijke werkomgeving te creëren en te investeren in de groei en ontwikkeling van de medewerkers en het bedrijf.

Waar is de SLIM-subsidie voor bedoeld?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. De subsidie varieert van €5.000 tot maximaal €25.000. Hiermee kunt u de scholings- en opleidingsbehoeften in uw onderneming in kaart brengen of gebruiken voor loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor de subsidie.

Tips & tricks voor het aanvragen van de SLIM-subsidie

1. Komt u in aanmerking?
Mkb-ondernemersuit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen. U kunt van de regeling gebruik maken als u minder dan 250 werknemers in dienst heeft en de jaaromzet lager is dan 50 miljoen euro (of een jaarbalans onder de 43 miljoen euro).

2. Registreer u als aanvrager
Vanaf 1 tot en met 30 september kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor projecten gericht op leren en ontwikkelen. Om van de regeling gebruik te maken, moeten bedrijven zich als aanvrager registreren op het e-portaal van Uitvoering van Beleid

3. Dien uw subsidieaanvraag uiterlijk 30 september in
Als er meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld. Bij de eerste openstelling in maart zijn meer dan 20.000 aanvragen ingediend. Registreer u dus op tijd en zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is. Alleen complete aanvragen worden beoordeeld.

4. Investeer in de toekomst
Met de SLIM-subsidie is het aantrekkelijk om te investeren in de ontwikkeling van personeel en uw bedrijf toekomstproof te houden. Met de SLIM-subsidie krijgt u 60% van de kosten om de leercultuur in uw bedrijf te bevorderen van de overheid vergoed. Voor kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) is dit zelfs 80%. De initiatieven hebben een looptijd van 12 maanden en moeten uiterlijk binnen drie maanden na toekenning starten.

Meer informatie over een leven lang ontwikkelen én ervaringen van andere mkb-ondernemers vindt u op hoewerkNederland.nl.

Lees ook de factsheet over de mogelijkheden van de subsidie.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.