Nieuwe cijfers Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Sociaal domein

Geplaatst op: 16 juli 2020

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen. Die laatste cijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De gegevens hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019.

Meer informatie

Niet-stedelijke gebieden laten een stijging zien van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van meerdere voorzieningen op basis van Participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Die stijging bedraagt 12,8% procent ten opzichte van een halfjaar daarvoor. Dit terwijl in andere stedelijkheidsklassen (zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk en weinig stedelijk) het aantal huishoudens met stapeling minder sterk stijgt met een percentage tussen de 0,5% en 5% groei.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.