NZa publiceert nieuwe Wlz-beleidsregel corona

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg | Wlz

Geplaatst op: 30 juli 2020

De NZa heeft de beleidsregel SARS-CoV-2 virus (fase 3) vandaag gepubliceerd. Met deze beleidsregel wordt een maatwerkoplossing geboden voor zorgaanbieders in de langdurige zorg als ze de tweede helft van het jaar de zorg vanwege de corona-uitbraak nog niet volledig kunnen opstarten. Zorgaanbieders kunnen met deze regeling afspraken maken met het zorgkantoor.

De eerdere regelingen lopen af op resp. 1 augustus (intramurale gehandicaptenzorg en ggz) en 1 september (intramurale ouderenzorg) en zorgaanbieders hebben de stilgelegde zorg weer opgestart. Echter niet in alle gevallen is dit mogelijk – bijvoorbeeld als er sprake is van een nieuwe besmetting.

In zulke gevallen kunnen zorgaanbieders de kosten die zij vanwege corona moeten maken uiterlijk tot 1 januari 2021 vergoed krijgen. Aanbieders van dagbesteding kunnen een vergoeding krijgen als zij door de 1,5 meter maatregel minder cliënten kunnen opvangen.

Omdat het om uitzonderingen gaat, maken zorgaanbieders specifieke maatwerkafspraken met het zorgkantoor.

Bekijk hier de Nieuwe regeling van de Nederlandse Zorgautoriteit en wat deze voor u kan betekenen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.