Overig nieuws

Handreiking domeinnaam beheren en datalekker voorkomen voor zorginstellingen

Zorgaanbieders
Geplaatst op: 12 mei 2021
In de zorg ontstaan regelmatig datalekker via verlopen domeinnamen. Het ministerie van…

Geef uw mening over de consultatie sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

zorgaanbieder, Wlz, Zvw
Geplaatst op: 12 mei 2021
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgaanbieders om te reageren op de openbare…

Interesse in het programma Waardigheid & Trots op Locatie?

vpt, Verpleeghuiszorg, pgb
Geplaatst op: 12 mei 2021
Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van…

Informatie Kwaliteitskader wijkverpleging gebundeld

Wijkverpleging, Zvw
Geplaatst op: 12 mei 2021
De landelijke ambitie is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten…

Informatiebijeenkomst KIK-V Haaglanden en Zuid-Hollandse eilanden i.s.m. zorgkantoor CZ

Verpleeghuiszorg
Geplaatst op: 12 mei 2021
Binnen het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) werken aanbieders voor verpleeghuiszorg en…

NZa gaat deze vier juridische constructies in de zorg aanpakken

Wlz, Zvw
Geplaatst op: 6 mei 2021
De NZa gaat dit jaar vier juridische structuren in de zorg aanpakken:…

Help NOS bij onderzoek naar materiële controles door zorgverzekeraars (Zvw)

Zvw
Geplaatst op: 6 mei 2021
Bij de NOS zijn signalen binnengekomen over de materiële controles die zorgverzekeraars…

Aangepaste versie Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar voor Wlz-zorgaanbieders

pgb, Wlz
Geplaatst op: 6 mei 2021
Zorgkantoren stellen een aangepaste versie van het Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 beschikbaar. In…

Doe mee met de enquête over administratieve lasten WMO en Jeugdwet

Jw, Wmo, Thuiszorg
Geplaatst op: 6 mei 2021
Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn…

Jeugd-PGB in coronatijd – Onderzoek

West-Brabant, Jeugdzorg, pgb
Geplaatst op: 6 mei 2021
We delen deze week een oproep voor deelname aan een onderzoek voor…