Overig nieuws

Nieuwe brochure over risico’s en aansprakelijkheid multifunctionele landbouw

zorgboerderijen
Geplaatst op: 29 juli 2021
De herziene brochure over ‘Risico en verantwoordelijkheid op het erf’  van Wageningen University…

Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn tevreden over hun baan

Zorgmedewerkers
Geplaatst op: 29 juli 2021
Waarom starten medewerkers (opnieuw) met een baan in de sector zorg en…

Kwaliteitsrapporten gehandicaptenzorg 2020

Gehandicaptenzorg
Geplaatst op: 29 juli 2021
Dit jaar heeft opnieuw 100% van de aanbieders een kwaliteitsrapport opgeleverd! Tot…

Brede belangstelling voor ontwikkeling sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

Wlz, Zvw
Geplaatst op: 29 juli 2021
Dat blijkt uit de openbare consultatie die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen…

Handreiking Wet zorg en dwang voor Orthopedagogen en Psychologen

ambulante zorg, Jeugdzorg, Wzd
Geplaatst op: 29 juli 2021
In opdracht van het ministerie van VWS is in samenwerking met NVO,…

Kwaliteitsstandaard: richtlijn ‘eenzaamheid’ voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleging, Ouderenzorg
Geplaatst op: 29 juli 2021
Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Vrije…

Herinnering: enquête voor leden BVKZ

Geplaatst op: 29 juli 2021
Vorige week hebben we u gevraagd om een korte vragenlijst in te…

Hoe herkennen we ouderenmishandeling?

Wijkverpleging, Thuiszorg
Geplaatst op: 29 juli 2021
Naar schatting krijgen zo’n 170.000 ouderen per jaar te maken met een…

Pilot Vrijheid, veiligheid en levensgeluk: toepassing Wzd

verpleeghuis, Wzd, Thuiszorg
Geplaatst op: 29 juli 2021
De beweging Radicale vernieuwing zorg werkt sinds 2019 samen met 14 deelnemende…

BVKZ Academie – de eerste uitnodigingen zijn verstuurd

leden BVKZ
Geplaatst op: 29 juli 2021
In ons nieuwsbericht van vorige week hebben we u laten weten dat…