Corona nieuws - Pagina 2

Format berekening omzetgarantie zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

Geplaatst op: 19 juni 2020
Het format berekening omzetgarantie zorgaanbieders Wmo en jeugdwet is nu beschikbaar. VNG…

Verlenging steunmaatregelen Wlz – gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 16 juni 2020
De minister heeft de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd dat de…

Handreiking heropenen dagbesteding gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 29 mei 2020
Uit de routekaart volgt dat vanaf 1 juni de dagbesteding voor de…

Steunmaatregelen voor pgb-wooninitiatieven

Geplaatst op: 20 mei 2020
BVKZ is de afgelopen weken zeer intensief in gesprek geweest met VWS,…

Onderaannemers Wlz gecompenseerd door hoofdaannemers voor niet geleverde zorg

Geplaatst op: 20 mei 2020
Na vele inspanningen van BVKZ richting o.a. ZN en NZa is nu…

BLOG corona – Dit is hoe BVKZ de afgelopen periode heeft ervaren

Geplaatst op: 20 mei 2020
Geschreven door Lindy Baak, communicatieadviseur BVKZ "Heb je een artikel geschreven, dan…

Hoe declareert de budgethouder niet-geleverde PGB zorg?

Geplaatst op: 13 mei 2020
Budgethouders die zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona, kunnen deze…

Nadere informatie continuïteitsbijdrage Zorgverzekeringswet ivm corona

Geplaatst op: 13 mei 2020
De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit…

Activiteiten BVKZ rondom corona en overzicht stand van zaken

Geplaatst op: 8 mei 2020
Het uitbreken van de corona-epidemie, en de kabinetsmaatregelen die daarop volgden, hebben…

Doorbetaling niet-geleverde zorg PGB – vragenlijst

Geplaatst op: 7 mei 2020
"Budgethouders mogen nu betalen voor niet geleverde PGBzorg, maar doen ze dat…