Corona nieuws - Pagina 3

Vaccinatie Covid – uitnodigen medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen met aanvullende informatie

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg
Geplaatst op: 31 december 2020
Knelpunten zorgcontinuïteit Een toenemend aantal besmettingen en een aanhoudend hoog ziekteverzuim leiden…

Corona vaccinatie start op 8 januari

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg
Geplaatst op: 24 december 2020
Met de goedkeuring van het coronavaccin van BioNTech/Pfizer, wordt op vrijdag 8…

Corona en meerkosten declareren over 2020

Wijkverpleging, Thuiszorg | Zvw
Geplaatst op: 24 december 2020
Eerder hebben wij u geïnformeerd over de regeling van de zorgverzekeraars om…

Corona Wegwijzer gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg
Geplaatst op: 24 december 2020
Veel begeleiders in de gehandicaptenzorg zijn op zoek naar betrouwbare informatie over…

Dit is hoe de route van het vaccinatieprogramma loopt

Geplaatst op: 21 december 2020
Er is nieuws van het vaccinatiefront. De keuzes in de volgorde van…

NZa publiceert compensatieregelingen coronakosten langdurige zorg 2021

Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg | Wlz
Geplaatst op: 17 december 2020
De NZa heeft de compensatieregelingen gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg…

Update richtlijn GGZ en corona

GGZ
Geplaatst op: 17 december 2020
In de laatste versie van de richtlijn is er slechts op één…

Zorgmedewerkers en prioriteit bij het testen

Zorgmedewerkers
Geplaatst op: 17 december 2020
Zoals bekend krijgen zorgmedewerkers prioriteit bij het testen op COVID-19. Hiervoor is…

Subsidieregeling voor inzet tijdelijke coronabanen

Geplaatst op: 17 december 2020
Het kabinet heeft besloten een aantal cruciale sectoren te ondersteunen met extra…

Publiekscampagne COVID-19 vaccinatie gestart

Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg
Geplaatst op: 17 december 2020
De Gezondheidsraad heeft een advies gegeven aan het kabinet over de volgorde…