Resultaten peiling maatregelen PGB

Geplaatst op: 24 april 2020

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft BVKZ zich op diverse fronten ingespannen om oplossingen te bewerkstelligen voor de problemen waarmee leden geconfronteerd worden. Op veel terreinen heeft dat inmiddels tot resultaten geleid. Op sommige terreinen moeten nog verdere stappen worden gezet.

In het PGB is de oplossing voor omzetverlies, wanneer zorg niet of gedeeltelijk kan worden geleverd, vormgegeven door budgethouders te vragen om in deze omstandigheden door te betalen. De vraag in hoeverre deze oplossing voor u toereikend is, hangt uiteraard af van de mate waarin budgethouders bereid zijn te betalen voor niet geleverde zorg. Om een eerste indruk hiervan te krijgen heeft BVKZ een peiling gehouden onder aanbieders van PGB gefinancierde zorg.

Op onze uitvraag is gereageerd door 107 zorgaanbieders , waaronder 86 BVKZ leden. Zij hebben inzicht gegeven in de betaalstatus van de verzonden facturen waarop (deels) niet-geleverde in rekening is gebracht (in totaal 383 facturen). Van 168 facturen (44%) was op het moment van de peiling de status nog niet bekend. Van de resterende 215 facturen zijn er 173 volledig betaald. In 10 gevallen is sprake van een budgethouder die de factuur weigert te betalen, en bij nog eens 32 facturen heeft de budgethouder alleen de feitelijk geleverde zorg betaald.

Conclusie: In totaal hebben 42 budgethouders geweigerd om mee te werken aan de pgb-corona-maatregelen ter ondersteuning van getroffen aanbieders, door niet geleverde zorg door te blijven betalen. Op het totaal van de 383 onderzochte facturen is dat 11%. Afgezet tegen het aantal facturen waarvan de betaalstatus bekend is (215 stuks) vertegenwoordigen de 42 niet betalende budgethouders een kleine 20%.

De uitkomsten van deze peiling zijn precies dat: de uitslag van een peiling. Niet per sé volledig representatief voor het werkelijke beeld, maar wel een eerste indicatie van de bereidheid van budgethouders om niet geleverde zorg door te betalen. Daarmee vormt deze uitkomst ook een eerste indicatie van het effect van de maatregelen voor de aanbieders van PGB gefinancierde zorg die vanwege corona te kampen hebben met omzetverlies.

BVKZ bespreekt en deelt de uitkomsten van de peiling met VWS, ZN, VNG en Per Saldo om zo gezamenlijk te proberen om het doorbetalen van niet-geleverde zorg door de budgethouder te stimuleren.

BVKZ dankt u allen voor uw deelname aan onze uitvraag.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.