Start aanlevering kwaliteitsgegevens Wijkverpleging verslagjaar 2020

Geplaatst op: 23 januari 2020

Binnenkort gaat de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsindicatoren wijkverpleging van start.  Door kwaliteitsgegevens aan te leveren helpt u mee om de kwaliteit van de zorg in Nederland voor iedereen inzichtelijk te maken.

Wettelijk verplichte aanlevering

Het aanleveren van kwaliteitsgegevens is een wettelijke verplichting. Bij niet op tijd of niet volledig aanleveren, kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een handhavingstraject starten.

Vanaf 1 februari 2020 kunt u beginnen met de meting wijkverpleging over verslagjaar 2020. De portal van de gegevensmakelaar Mediquest sluit op 31 mei 2020. Daarna is aanleveren niet meer mogelijk. Let op: Het betreft alleen wijkverpleging en verzorging geboden aan cliënten die zorg krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet.

Welke gegevens aangeleverd moeten worden staat beschreven in het menu van www.zorginzicht.nl Deze website van het Zorginstituut gaat over kwaliteit van zorg in Nederland. U vindt er onder meer het handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging, met daarin alle informatie over de meting en het aanleverproces.

Wijze van meten

Voor verslagjaar 2020 moet de zogeheten PREM (Patient Reported Experience Measure) worden aangeleverd bij het Zorginstituut. Dit is een vragenlijst, die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet.

U stemt met een meetbureau of uw ECD-leverancier af wie de meting doet en hoe zij de analyse van de resultaten naar u terugkoppelen. Als u akkoord geeft op de analyse, levert het meetbureau of de ECD-leverancier uw meetgegevens aan bij gegevensmakelaar Mediquest. Vervolgens zorgt Mediquest voor doorlevering aan het Zorginstituut. Na verwerking van alle gegevens, kunt u in de portal van Mediquest uw resultaten vergelijken met die van andere zorgaanbieders.

U mag zelf kiezen hóé u de meting door een meetbureau laat uitvoeren, bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch. U mag de meting ook zelf uitvoeren, maar u moet dan wel de analyse en aanlevering bij Mediquest door een meetbureau laten verzorgen. De vragenlijst en de bijbehorende instructies zijn beschreven in eerder genoemd handboek.

Het aanleveren van gegevens is gratis voor alle zorgaanbieders van wijkverpleging. Voorheen ontvingen leden van BVKZ automatisch inloggegevens. Echter, er is een overstap gemaakt naar een andere gegevens makelaar – Mediquest – en in verband met AVG mogen gegevens niet automatisch worden doorgezet naar de nieuwe gegevensmakelaar.  Belangrijk is dat u nu zelf inloggegevens aanvraagt bij Mediquest.

De contactgegevens staan hieronder.

Leden van BVKZ die eerder gegevens hebben aangeleverd hebben als het goed is deze week een aankondigingsbrief ontvangen van het Zorginstituut Nederland met daarin uitleg en instructie.

Een verkorte versie van het kwaliteitskader wijkverpleging vindt u hier. Het volledig kwaliteitskader vindt u op het kennisplein van BVKZ.

Hebt u vragen over de portal of over het verkrijgen van inloggegevens? Dan kunt u vanaf 1 februari 2020 contact opnemen met Mediquest. Dat kan via wijkverpleging@mediquest.nl of via telefoonnummer 088-12 63 917 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur).

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het Zorginstituut; mailen via wijkverpleging@zinl.nl of bellen met de helpdesk op 020-797 89 65 (werkdagen 9.00 – 17.00 uur).

 

Werken met het kwaliteitskader Wijkverpleging
Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.