Als de cliënt toch mee naar huis gaat, is deze hiermee het recht op zijn kamer kwijt?

Geplaatst op: 15 mei 2020
  • Zorginstellingen dienen normaal gesproken een cliënt uit te schrijven als deze langer dan 14 dagen aaneengesloten niet in de zorginstelling verblijft.
  • Nu familieleden cliënten naar huis halen vanwege de bezoekregeling of bescherming tegen het coronavirus, blijven cliënten langer dan 14 dagen aaneengesloten weg uit de zorginstelling. Dit zou onder normale omstandigheden betekenen dat de cliënt wordt uitgeschreven en de kamer zou verliezen. Echter er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij de zorginstelling wordt gecompenseerd voor leegstand (door middel van de beleidsregel COVID-19 van de NZa). Daardoor behouden de cliënten de kamer in de zorginstelling, omdat de zorgkantoren de lijn hanteren dat ook na 14 dagen de terugkeergarantie geldt.
  • De zorginstelling en de familie/cliënt zullen wel (schriftelijke) afspraken dienen te maken over de verantwoordelijkheid van zorg en de terugkeer naar de zorginstelling.