Budgethouders mogen vervangende zorgverleners inzetten. Maar welke precies?

Geplaatst op: 1 mei 2020

Als budgethouder bespreekt u eerst met uw zorgverlener en/of zorgaanbieder of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit zorg in natura. Zoek altijd contact met uw verstrekker als u vervangende zorg nodig heeft:

  • Zorg met een pgb uit de Wlz
    Neem contact op met uw zorgkantoor.
  • Zorg met een pgb uit de Wmo of Jeugdwet
    Neem contact op met uw gemeente.
  • Zorg met een pgb uit de Zvw
    Neem contact op met uw zorgverzekeraar