De aanbieder heeft extra kosten (meerkosten) vanwege de coronacrisis. Worden deze vergoed?

Geplaatst op: 20 mei 2020

Wet langdurige zorg

Ook voor wat betreft de meerkosten die zorgaanbieders maken gedurende de coronacrisis zijn regelingen getroffen. Raadpleeg de informatie voor de diverse domeinen:

Wlz 

Wmo en Jw: (zowel voor Zin als PGB)