De aanbieder heeft extra kosten (meerkosten) vanwege de coronacrisis. Worden deze vergoed?

Geplaatst op: 20 mei 2020

Ook voor wat betreft de meerkosten die zorgaanbieders maken gedurende de coronacrisis zijn regelingen getroffen of wordt de discussie gevoerd. Raadpleeg de informatie voor de diverse domeinen:

Wet langdurige zorg

Financiële helderheid Wlz – brief van ZN –  en voor de nieuwe richtlijn Wlz bekijkt u de website van ZN.

Wmo en Jeugdwet

Meer informatie vindt u in het artikel van VNG met vragen en antwoorden over corona in het sociaal domein.

Voor pgb worden discussies gevoerd.