De aanbieder heeft minder of geen inkomsten (derving in omzet) vanwege de coronacrisis. Wordt dit gecompenseerd?

Geplaatst op: 20 mei 2020

Binnen de diverse zorgdomeinen zijn maatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en zorgaanbieders financiële ondersteuning krijgen:

Wlz: Bekijk de website van Nza voor alle informatie. De richtlijn COVID 19 is in ontwikkeling voor ZIN en de verwachte publicatie is mei. Voor overige informatie bekijkt u de informatie van ZN over corona en de Wlz

Zvw – continuïteitsbijdrage en voorschotregeling Zvw

Wmo en Jeugdwet – continuïteit van zorg in Wmo en Jeugdwet

Pgb – zie veel gestelde vragen ‘pgb en corona’