De verlenging voor het doorbetalen van niet-geleverde zorg (dagbesteding) door PGB houders in de ouderenzorg wordt op 1 augustus gezet, bij ZIN is dat 1 september. Waarom dit verschil?

Geplaatst op: 21 juli 2020

Voor de pgb-aanbieders van dagbesteding ouderenzorg en gehandicaptenzorg is de mogelijkheid om niet geleverde zorg te declareren verlengd tot 1 augustus. In zorg in natura lijkt dit tot 1 september verlengd te zijn. In de kamerbrief is aangegeven dat de continuïteitsbijdrage voor intramurale ouderenzorg is verlengd tot 1 september. Hieronder valt niet de extramurale dagbesteding voor thuiswonende ouderen in natura. Voor hen geldt de datum van 1 augustus. Met de pgb-maatregel sluiten we dus goed aan bij wat er in natura gebeurt.