Hoe kun je ouderen geruststellen?

Geplaatst op: 3 april 2020

Bron: ARQ

Ouderen kunnen heftige emoties ervaren wanneer zij in isolatie of quarantaine zitten. Dit betreft met name om ouderen die eenzaamheid ervaren of met psychische/cognitieve problemen, zoals dementie. Ze kunnen angstig zijn, boos, gestrest of geïrriteerd; ze kunnen zich terugtrekken of wantrouwend worden. Bied wanneer nodig emotionele ondersteuning via de eigen sociale kringen (familie, vrienden en buren) en via psychosociale hulpverleners. Door ARQ is een factsheet met informatie voor hulpverleners opgesteld.