Hoe moet extra zorg worden gedeclareerd voor een pgb cliënt met een Wlz indicatie.

Geplaatst op: 15 mei 2020

De zorgkantoren hebben hiervoor een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld: Formulier Registratie declaraties niet-geleverde zorg vanwege corona(maatregelen). Gedeclareerde, niet-geleverde zorg voor pgb-Wlz houdt de budgethouder bij op het Registratieformulier declaraties niet-geleverde zorg Wlz

De aanvraag verloopt via de budgethouder. Het gaat om extra kosten die gemaakt worden tot 1 juni 2020.