Ik ben een budgethouder met meerdere zorgverleners. Niet al mijn zorgverleners werken momenteel vanwege corona(maatregelen). Mag de ene zorgverlener meer dan 40 uur werken om de andere zorgverlener te vervangen?

Geplaatst op: 15 mei 2020

Dat verschilt. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen meer dan 40 uur werken, als zij zich houden aan de Arbeidstijdenwet. Dat betekent:

  • Maximaal 60 uur per week
  • Gemiddeld maximaal 48 uur per week, voor een periode van 16 weken
  • Uitzonderingen voor nachtdiensten

De regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis. Lees er meer over bij Werktijden en rusttijden op de website van de Rijksoverheid.

Voor zorgverleners zonder arbeidscontract, die dus niet onder de Arbeidstijdenwet vallen, is het uitgangspunt dat zij niet meer dan 40 uur per week mogen werken. Maar er zijn uitzonderingen. Voor de Wmo en Jeugdwet bepalen de gemeentelijke verordeningen het maximumaantal uren zorg per week, en bepaalde zorgverlening mag ook over de grens van 40 uur, bijvoorbeeld de zorg als gezinshuisouder.