Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft pgb-budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Geplaatst op: 15 mei 2020

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Op deze manier zorgen we samen voor continuïteit in de zorg, nu én na de coronacrisis.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.