Ik ben zorgverlener van een budgethouder. Kan ik mij laten testen?

Geplaatst op: 15 mei 2020

Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. De GGD-arts doet een triage en neemt zo nodig de test af. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Zorgverleners zonder klachten werken door. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.