Ik heb extra kosten vanwege extra inzet personeel. Worden deze extra kosten vergoed?

Geplaatst op: 3 april 2020

De zorgkantoren hebben aangegeven dat als zorgaanbieders (Wlz) extra kosten maken, deze vergoed worden. (bron: ZN)

  • Voor gecontracteerde zorg wordt hier een nieuwe beleidsregel voor opgesteld. Bron: www.nza.nl 
  • Voor Wlz pgb-zorg dienen zorgaanbieder en budgethouder hierover afspraken met elkaar te maken of dit binnen het beschikbare pgb-budget kan of dat er extra budget nodig is. Voor de uitvoering van de extra budgetten worden op dit moment nog gesprekken gevoerd met VWS, ZN, SVB, Per Saldo en BVKZ.
  • Voor pgb-zorg in de Wmo en Jeugdwet bekijk de vragen en antwoorden ‘corona en sociaal domein’ van VNG.