Ik heb sinds de landelijke coronamaatregelen van 16 maart al vervangende zorg ingezet. Wordt deze wel betaald?

Geplaatst op: 1 mei 2020

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en wordt niet teruggevorderd. Laat wel direct aan uw verstrekker weten van welke vervangende of extra zorg u gebruik maakt, als u dit nog niet heeft gedaan.

  • Zorg met een pgb uit de Wlz
    Voor vervangende zorg uit de Wlz neemt u contact op met uw zorgkantoor. Extra zorg(kosten) uit de Wlz vraagt u – ook met terugwerkende kracht – aan met het formulier ‘Extra Kosten als gevolg van corona’. Dit formulier vindt u op de website van uw zorgkantoor.
  • Zorg met een pgb uit de Wmo 2015 of Jeugdwet
    Neem contact op met uw gemeente.
  • Zorg met een pgb uit de Zvw
    Neem contact op met uw zorgverzekeraar.