Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last van hebben?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Het zorgkantoor kan een wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één budgethouder. Neem daarom eerst contact met het zorgkantoor over de procedure. Vervolgens kunt u uw bewoners informeren over de huidige financiële situatie en de mogelijke oplossing. De administratieve lasten voor de betrokken budgethouder en uw wooninitiatief is zo laag mogelijk gehouden.

De financiële nood zal door het wooninitiatief onderbouwd moeten worden, waarna het zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning kan bepalen en via het pgb van de bewoner(s) kan toekennen.