Komen mijn zorgverleners ook in aanmerking voor de bonus van €1.000 die is aangekondigd voor personeel in de zorg?

Geplaatst op: 17 juli 2020

Deze bonusregeling voor zorgprofessionals wordt in de zomermaanden uitgewerkt. De bonus is bedoeld voor professionals in de zorg die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en daarbij de effecten van corona hebben ondervonden. Het wordt nog nader uitgewerkt wie voor deze bonus in aanmerking komt