Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd? Bijvoorbeeld vervoer naar dagbesteding?

Geplaatst op: 15 mei 2020

Ja, dat kan als u een contract met uw vervoerder heeft. U kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. U moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier: 

Registratieformulier declaraties niet-geleverde zorg Wlz Wmo 2015 en Jeugdwet

Registratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb